From C to C

Algemeen

De methode 'From C to C' gaat uit van de primaire muzikale beleving: het zingen. Alle leerstof en andere oefeningen hebben een direct verband met de liedjes die in de methode gebruikt worden. De methode kent de volgende indeling:

  • Liedjes
  • Theorie
  • Vragen & Opdrachten
  • Ritme
  • Solfège

Liedjes

De 69 liedjes staan allemaal in een toonsoort die past bij de omvang van de kinderstem en die tegelijkertijd past bij de stemming (G-groot) van het cymbaal. Van elk liedje is een cymbaalkaart bijgevoegd zodat de kinderen de liedjes ook kunnen spelen op de cymbaal. Tegelijkertijd kunnen ze deze liedjes zingen. De cymbaal is dan het begeleidingsinstrument. Hiermee leren de kinderen op een eenvoudige manier op een mooie, lichte toonhoogte zingen.

Theorie

De theorie sluit naadloos aan bij de liedjes die in de methode worden gebruikt. Veelal worden (delen uit) liedjes gebruikt om bepaalde begrippen uit de theorie uit te leggen. Bijvoorbeeld bij de uitleg over de opmaat:

Vragen & Opdrachten

Bij elk onderwerp in de theorie horen vragen en opdrachten. Deze opdrachten zijn zo concreet mogelijk en hebben een directe link met de leerstof. Bijvoorbeeld over notennamen en rusten:

Ritme

De ritmische vorming wordt heel gestructureerd en stap voor stap opgebouwd, waarbij herhaling een grote rol speelt. Van meet af aan worden de kinderen gestimuleerd in ritmische bouwstenen of muzikale zinnen te denken. In de ritmische vorming gebruiken we di, da, do en doe als ritmetaal voor repsectievelijk achtste noten, kwartnoten, halve en hele noten. Door de ritmeoefeningen legato op één toonhoogte te zingen worden vaardigheden als adembeheersing en ademsteun gestimuleerd.

In de nieuwste versie van de methode besteden we veel aandacht aan de auditieve vorming. De praktische oefeningen worden aangevuld met veel luisteropdrachten waarin dezelfde ritmische bouwstenen voorkomen. Hierdoor wordt de herkenning en ritmische bewustwording gestimuleerd. De kinderen kunnen de luisterfragmenten beluisteren door in te loggen op deze website.

Solf├Ęge

De oefeningen in het hoofdstuk solfège volgen dezelfde lijn in opbouw als die van de liedjes. Vanuit slechts drie toonhoogtes (do-re-mi) worden de oefeningen verder uitgebouwd naar een grotere omvang. Melodische gegevens als tertssprongen, drieklanken en toonladderfragmenten worden voortdurend teruggekoppeld naar de liedjes waarin dezelfde melodische patronen voorkomen.

.

Ook in het hoofdstuk solfège besteden we veel aandacht aan de auditieve vorming. Het herkennen en het  kunnen noteren van melodische patronen speelt hierin een belangrijk rol. Ook deze luisterfragmenten zijn rechtstreeks te beluisteren op deze site.